Lợi & Tuyền

  • Thể loại Pre wedding
  • Địa điểm Sài Gòn - Hồ Cốc