Minh Kha & Ngọc Anh

  • Thể loại Pre wedding
  • Địa điểm DaLat