Như Khoa & Triễn Nghi

  • Thể loại Pre wedding
  • Địa điểm Phú Mỹ Hưng